Tag: Akbar and Sita lions

Akbar and Sita lions | அக்பருடன் சீதையா? நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த இந்துத்துவ அமைப்பு !

Akbar and Sita lions | சீதா என்ற பெண் சிங்கத்தையும் அக்பர் என்ற ஆண் சிங்கத்தையும் ஒரே வனவிலங்கு பூங்காவில் வைத்திருக்க விஷ்வ இந்து பரிஷத் ...

Read more