தொடர்ந்து உயரும் தங்கம் விலை.. இன்றைய விலை நிலவரம்?

Spread the love

நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வரும் தங்கம் விலை (gold price) இன்று சவரனுக்கு ரூ.120 உயர்ந்துள்ளது.

அதன்படி நேற்று, 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.5,820-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.40 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.46,560க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில்,

இன்று, 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.15 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.5,835-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.120 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.46,680-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

நேற்று, 18 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.4 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.4,767-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.32 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.38,136-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில்,

இன்று, 18 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.13 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.4,780-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.104 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.38,240-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

நேற்று, வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.80-க்கும் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.80,000 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில்,

இன்று, வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.80-க்கும் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.80,000 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.


Spread the love
Related Posts